இந்தியாவின் தேசியப் பறவை எது?

எதுக்கு டீச்சர் அந்த பையனை அடிக்கறீங்க?

*
*
*
*
*
*
*
*

இந்தியாவின் தேசியப் பறவை எதுன்னு கேட்டா ’கொசு’ங்கிறான் !

No comments: